ترخیص ۵۰ دانش آموز مشکوک به علایم مسمومیت از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ترخیص ۵۰ دانش آموز مشکوک به علایم مسمومیت از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از تعداد کل ۶۳ نفر دانش آموز با علائم مسمومیت تحت مراقبت در بیمارستان های دانشگاه ۵۰ نفر ترخیص شدند.

به گزارش درمان پرس،دکتر بهمن نقی پور ضمن حضور در بالین دانش آموزان، از نزدیک در جریان مداوای ایشان قرار گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، حال عمومی تمامی دانش آموزان تحت مراقبت های پزشکی را خوب ارزیابی کرد و گفت:۴۹ دانش آموز در ساعات اولیه به بیمارستان اعزام شده بودند و سپس ۱۴ دانش آموز دیگر نیز به بیمارستان اعزام شدند که در مجموع تا این لحظه ۶۳ دانش آموز که تحت مراقبت قرار گرفتند و در حال حاضر ۵۰ نفر از ایشان با حال عمومی خوب مرخص شدند.

وی افزود: حال عمومی ۵ دانش آموزی که به صورت سرپایی شخصا مراجعه کرده بودند خوب بوده و نیاز به بستری نداشتند.