پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
ارجاع استیضاح عین‌اللهی با ۵۹ امضا به کمیسیون بهداشت ۰۳ بهمن ۱۴۰۱

ارجاع استیضاح عین‌اللهی با ۵۹ امضا به کمیسیون بهداشت

عضو کمیسیون بهداشت از ارجاع طرح استیضاح بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با ۵۹ امضا به کمسیون متبوعش خبر داد.