بازرسان سازمان غذا و دارو انبارهای ۲ شرکت پخش را پلمپ کردند
بازرسان سازمان غذا و دارو انبارهای ۲ شرکت پخش را پلمپ کردند

بازرسان سازمان غذا و دارو در طرح بازدید از داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی، انبارهای ۲ شرکت پخش را پلمپ کردند.

در پی طرح بازدید از داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی که از ۲۰ فروردین ماه آغاز شده است، تاکنون ۲ شرکت پخش دارویی پلمپ شده اند.

تخلف این دو شرکت، عدم تطابق موجودی انبارها با اطلاعات موجود در سامانه رهگیری و کنترل اصالت بود که پرونده تخلف آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

فعالیت هر دو شرکت در زمینه پخش کالاهای سلامت محور از جمله دارو، مکمل های غذایی و داروهای طبیعی بود.

طرح تشدید بازدید از داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی در سازمان غذا و دارو با همراهی گروه های بازرسی متشکل از کارشناسان اداره کل دارو، اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایان، دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی از ۲۰ فروردین ماه لغایت ۵ اردیبهشت آغاز شده است./